รมช.ศธ. ชี้ ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนฯ อย่างมาก

รมช.ศธ. ชี้ ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนฯ อย่างมาก

รมช.ศธ. ชี้ ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนฯ อย่างมาก จากเหตุสำนักงานคณะกรรมการความเจริญเศรษฐกิจพร้อมกับสังคมแห่งชาติ ส่งด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประเด็น ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแผนขยายประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อที่จะรองรับการแปรผันของบริบทโลก (ทุนขยายอาจารย์) พ.ศ. 2561 – 2580 โดยบอกว่ากรณีการส่งเสริมงบประมาณให้อุดมศึกษา ให้ดูแลสาขาที่ไม่มีงานทำ/ไม่ตรงความมุ่งหวัง การลดเงินอุดหนุนหรือไม่ให้ เป็นเหตุให้เกิดกระแสติชม

ตอนนี้ (24 ม.ค.) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เอ่ยถึงประเด็นนี้ ว่า ตนได้เห็นหนังสือดังกล่าวข้างต้นแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้คนอื่น ๆทราบพร้อมทั้งแปลความหมายผิดว่า นายกฯ ไม่ให้งบหนุนในสาขาที่ตกงานหรือสายสังคม เช่นนี้ สิ่งที่นายกฯ ย้ำมาตลอด คือ ประเทศขาดกำลังคนที่จะมาขยายทางด้านเทคโนโลยี จึงอยากได้ให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดไปไตร่ตรองพร้อมด้วยปรับหลักสูตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ตอบโจทย์ประเทศ กับตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยี พร้อมกับหากว่าสถาบันอุดมศึกษาผลิตทางด้านนี้รัฐก็จะสงเคราะห์งบฯ เพิ่มขึ้น

การที่รัฐต้องสรุปอย่างนี้ เหตุเพราะงบประมาณของประเทศมีจำกัด ส่วนหลักสูตรไหนผลิตบัณบัณฑิตออกมาแล้วตกงานแสดงว่าไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ไม่ตอบโจทย์ประเทศพร้อมทั้งไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติ จะทำให้ประเทศแหลกลาญมาก จะอย่างไรก็ตาม รัฐคงจะไปบังคับสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ เพียงแต่สถาบันอุดมศึกษาไหนทำตามจุดหมายของประเทศ รัฐก็ต้องจัดงบฯให้ก่อน เช่นนี้ ขอย้ำว่า สายสังคมนั้นยังเป็นสาขาที่เป็นความจำเป็นอยู่ แต่ทันทีประเทศขาดคนทางด้านเทคโนโลยีต้องอนุเคราะห์ก่อน รมช.ศธ. บอก