ศธ.เตรียมการสอบใช้อังกฤษเด็ก-ครูออนไลน์

ศธ.ประเมินการใช้อังกฤษเด็ก-ครูออนไลน์

ศธ.เตรียมการสอบใช้อังกฤษเด็ก-ครูออนไลน์ เปิดตัวประเมินทันที่ภาคเรียนที่ 1/2560 วันนี้ (12 ก.พ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ บอกว่า ครั้นเมื่อเร็วๆนี้ตนได้หารือร่วมกับคณะทำงานจากบริติช เคานซิล พร้อมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงการประเมินคุณภาพความรู้ความเข้าใจศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับต่างๆตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อที่จะการพัฒนาการศึกษา (กอปศ.)

ซึ่งหัวข้อนี้ถือเป็นโครงการใหญ่พร้อมกับถ้าจะทำให้เกิดการประเมินทั้งนักเรียนพร้อมด้วยคุณครูก็ต้องทำในรูปแบบออนไลน์ โดยจากการหารือ สพฐ.ได้รายงานว่าได้มีการดำเนินงานกรณีการศึกษาของนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ไว้อยู่แล้ว ด้วยเหตุนั้นตนจึงเห็นว่า สพฐ.น่าจะกระทำประเมินภาษาอังกฤษของนักเรียนไปพร้อมกันได้เลย ซึ่งปรารถนาให้การประเมินภาษาออนไลน์นี้ทำควบคู่ไปกับการจัดอบรมปรับปรุงผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp) ด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นการประเมินศักยภาพภาษาอังกฤษออนไลน์จะให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนพร้อมกับกิจกรรมของบูทแคมป์ “ที่ผ่านมาการประเมินวัดความรู้ความเข้าใจทางภาษาเราต้องไปซื้อตัวเทสต์การประเมินค่าจากหน่วยงานภาษาที่อื่นๆ ซึ่งมีรายการจ่ายที่สูงมากพร้อมด้วยเป็นส่วนใหญ่ชอบเรียกเก็บค่าต๋ง

แต่คราวนี้กระผมหวังความก้าวหน้าประเมินขึ้นมาเอง พร้อมทั้งประกันการประเมินด้วยหน่วยงานของเราเองเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งผมจะทำให้เกิดคุณภาพด้านการประเมินอย่างแท้จริง โดยการให้ บริติช เคาทซิล เข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาพร้อมช่วยปฏิรูปสมรรถนะในการประเมินแบบออนไลน์ให้ด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นการประเมินความรู้ความเข้าใจด้านภาษาของนักเรียนและครูคาดว่าจะริเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ในภาคเรียนที่ 1/2561 นี้” รมว.ศึกษาธิการ บอก