สทศ.ย้ำควรเผื่อเวลาเข้าสอบโอเน็ตม.6

สทศ.ย้ำควรเผื่อเวลาเข้าสอบโอเน็ตม.6

สทศ.ย้ำควรเผื่อเวลาเข้าสอบโอเน็ตม.6 สทศ.พร้อมจัดสอบโอเน็ต ม.6 ทั่วประเทศ 3-4 มี.ค.นี้ ตักเตือนเผื่อเวลาเข้าห้อบสอบ ก็เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลง-รถติด ส่วนโอเน็ตป.6-ม.3 รอบพิเศษ สอบต้นเดือนมีนาคม วันนี้(28ก.พ.)รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ตามที่สทศ.ได้จัดแข่งขันทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้เรียนชั้น ป.6 กับ ม.3 ไปครั้งวันที่ 3-4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาบางคนมิได้มาสอบ เพราะเกิดเหตุสุดวิสัย

เพราะเช่นนั้นสทศ.จะจัดทดสอบโอเน็ตรอบพิเศษเหตุเหตุสุดวิสัย ซึ่งทุกวันนี้มียอดนักเรียนที่จะเข้าสอบรอบพิเศษกรณีเหตุสุดวิสัย ดังนี้ เด็กนักเรียนชั้นป.6 ที่จะเข้าสอบ จำนวน 325 คน สอบวันที่ 6 มี.ค.2561 ประกาศผลวันที่ 25 มี.ค.2561ส่วนเด็กนักเรียนม.3 เข้าสอบ จำนวน 378 คน สอบวันที่ 6-7 มี.ค.2561 ประกาศผลวันที่ 26 มี.ค. 2561 โดยมีสนามสอบ 10 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สุราษฎ์ธานีพร้อมกับอุบลราชธานี

รศ.ดร.สัมพันธ์ พูดต่อไปว่า สำหรับการสอบโอเน็ตของเด็กนักเรียนชั้น ม.6 ที่จะสอบในวันที่ 3-4 มี.ค.2561 มีจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 387,917 คน ประกาศผลสอบวันที่ 3 เม.ย. 2561 นั้น ขณะนี้สทศ.พร้อมที่จะจัดสอบเรียบร้อยแล้ว ฝากเด็กนักเรียนใครๆที่จะเข้าสอบโอเน็ตขอให้ตั้งเนื้อตัวตัวให้พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านระเบียบการเข้าห้องสอบ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ว่ามีอะไรบ้าง ตลอดจนต้องตรวจดูสนามสอบว่าอยู่ที่ไหน เพื่อได้เตรียมตัวพร้อมกับเผื่อเวลาในการเดินทาง เพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศปรับเปลี่ยนมาก อาจรถติด ด้วยเหตุนั้นถ้าว่าไม่มีการเตรียมให้พร้อมเด็กนักเรียนก็อาจหมดสิทธิในการเข้าห้องสอบได้