สพฐ.ให้มั่นใจไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท

สพฐ.ให้มั่นใจไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท

สพฐ.ให้มั่นใจไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท วันนี้(26 ก.พ.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวถึงแนวทางหนุนการมีงานทำของเด็กพิกลพิการ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ร่วมกับสถานประกอบการ ภาคเอกชน สถานศึกษาสำหรับคนพิการ รวมไปถึงกระทรวงการขยายสังคมพร้อมทั้งความเสถียรของมนุษย์ ได้จัดเตรียมเด็กพิการที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ ให้มีความเข้าใจทักษะวิชาชีพ นอกจากความถนัดความรู้ความเข้าใจวิชาสามัญพื้นฐาน พอให้สามารถดำรงชีพได้ต่อจากนั้นเรียนจบจากโรงเรียน ซึ่งเราจะต้องจัดแจงเพื่อเด็กมีฝีไม้ลายมือพื้นฐานงานอาชีพก่อนที่จะจบออกไป

เหตุเพราะนักเรียน ม.ปลาย จะบุกเบิกค้นพบแล้วว่า ตัวเองมีทักษะด้านไหนหรือประสงค์ทำอาชีพอะไร ซึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือเตรียมความพร้อมให้ เลขาธิการ กพฐ. บอกต่อไปว่า กระนั้นก็ตามสิ่งสำคัญที่พบก่อนหน้านี้ คือ ถึงเราจะฝึกให้เด็กมีความถนัดอาชีพติดตัวแล้ว แต่ทันทีที่เด็กเรียนจบก็ยังเห็นว่า เด็กไม่รู้ว่าจะต้องไปทำงานอะไร ที่ไหน ถ้าหากเราไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากสถานประกอบการที่มีเมตตาจิตรับเด็กพิการไปทำงานโครงการก็คงไม่ประสบผลสำเร็จ

แต่นับว่าเป็นเคราะห์ดีของเมืองไทยที่มีผู้ประกอบการ ทั้ง ห้าง ร้าน โรงแรม หรือ ร้านอาหาร กว่า 30 แห่ง เห็นความสำคัญพร้อมด้วยเปิดทางรับเด็กพิการเข้าไปทำงาน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จพร้อมทั้งเป็นความดีงามที่เกิดขึ้นในไทย เป็นมิติที่สังคมควรรับทราบ โดยเฉพาะสิ่งที่หวังให้ผู้ปกครองที่มีลูกพิกลพิการด้านใดด้านหนึ่งรับรู้ด้วยว่า สังคมของเรายินดีสนใจลูกหลานของท่านเริ่มที่เข้าเรียน จบแล้วมีงานทำ จึงอยากให้ผู้ปกครองกล้าที่จะก้าวออกมาให้พวกเราสนใจ พร้อมกับขอให้เชื่อมั่นว่าทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมที่จะเอาใจใส่ลูกหลานของท่าน “รมว.ศึกษาธิการ มีแนวทางกระจ่างกรณีการสอดส่องดูแลการศึกษาพิเศษว่า ต้องให้คำจำกัดความให้ชัดเจนว่าเราจะดูเด็กแต่ละจำพวกยังไง พร้อมด้วยได้มอบให้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เร่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและให้คำเสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรที่จะช่วยดูแลเด็กพิการโดยเฉพาะให้มีความแจ่ม โดยเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ พร้อมด้วยมีสถานะที่จะทำงานได้คล่องตัวเพิ่ม ซึ่ง สพฐ.ก็เห็นตามที่จะให้มีหน่วยงานช่วยดูแลประเด็นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ส่วนกรณีเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็กำหนดให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเช่นเดียวกัน แต่จนช่วงนี้ก็ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการเลย ผมจึงมอบหมายงานให้นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ.ไปดูข้อกฎหมาย เพื่อจะเตรียมข้อมูลเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ แล้ว “ดร.บุญรักษ์พูด