‘หมอธี’จัดการยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. แล้วตอนนี้

‘หมอธี’จัดการยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. แล้วตอนนี้

‘หมอธี’จัดการยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. แล้วตอนนี้ ครั้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนได้หารือกับนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงแนวทางดำเนินกิจการตามนโยบายการบริหารจัดการตำราพร้อมกับแบบฝึกหัดตามโครงการค้ำชูค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้มอบนโยบาย ว่าในปีการศึกษา 2561 ศธ. จะแจกแบบเรียนครบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งงบที่ได้มา ถึงจะยังไม่ครบ แต่องค์กรที่ถูกตัดงบประมาณในส่วนนี้ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมศึกษาเอกชน (สช) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เสนอของบฯเพิ่มเติม ผ่านสำนักงานปลัดศธ. ซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้ลงนามในหนังสือ ถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว คิดว่าจะได้รับงบฯครบทุกจำนวนเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ทั้งนั้นในการจัดซื้อตำรับ ปีนี้นั้น สพฐ. จะจัดสรรงบฯที่มีอยู่ ให้สถานศึกษาใช้ในการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรีให้กับนักศึกษา ถ้าหากไม่พอสถานที่เรียนสามารถใช้งบฯเรียนฟรีในรายการอื่น ๆ ไปซื้อได้ก่อนจนครบ ครั้นได้รับเงินในส่วนที่ขาดไป สพฐ. จะจัดสรรคืนให้โรงเรียนเป็นการตอบแทน สำหรับให้โรงเรียนสามารถปรับงบฯไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปได้ “ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 รัฐมนตรีว่าการศธ. มีแนวทางชัดแจ้ง ให้จะยกเลิก นโยบายหนังสือยืมเรียน ที่เคยประกาศไว้ว่าจะเริ่มทำดำเนินการในปีการศึกษา 2562 เนื่องเดี๋ยวนี้หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก สาระในหนังสือเรียน มีความแปรผัน โดยตลอด การใช้หนังสือยืมเรียนอาจไม่สะดวกในช่วงเปลี่ยนผ่านหนใหญ่ โดยสพฐ. ก็มีการปรับเนื้อหาการเรียนทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพร้อมกับภูมิศาสตร์

เพราะเช่นนั้นเนื้อหาแต่ละวิชามีความแปรเปลี่ยนค่อนข้างมาก ในช่วง 1-2 ปีนี้ จึงยกเลิกหลักการดังที่กล่าวมาแล้ว ก็เพราะว่ายังไม่รู้ว่า การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งต้องขยายแบบเรียนตามไปด้วย จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ไม่สามารถกำหนดได้”นายบุญรักษ์ กล่าว และว่า ถึงอย่างไร ตนจะทำหนังสือแนวดำเนินการในประเด็นดังกล่าว พร้อมกับแจ้งยกเลิกนโยบายหนังสือยืมเล่าเรียน ไปยังสถานศึกษาต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร โดยรับรองว่า ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป สพฐ. ยังแจกตำราฟรีให้นักศึกษาครบ 100% เช่นเดิมเหมือนเดิม สถานที่เรียนไม่ต้องประกาศให้เด็กนำหนังสือเรียนมาคืน ถ้าหากสถานที่เรียนใด ให้เด็กนำหนังสือเรียนมาคืน จะนับว่า เป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับแนวทาง