“หมออุดม”ชี้เปิดเรียนเหมือนดีแล้ว

หมออุดมชี้เปิดเรียนเหมือนดีแล้ว

“หมออุดม”ชี้เปิดเรียนเหมือนดีแล้ว ยืนกรานมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนตามอาเซียนเป็นไปด้วยความเต็มใจ-ไม่บังคับ ชี้ผลดีเป็นสากล เด็กมีเวลาในการเตรียม 4 เดือนก่อนเข้ามหาลัย วันนี้( 6 ก.พ.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ อ้างถึงกรณีที่ที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.)ขอให้มีการนึกตรองเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน เพราะส่งผลกระทบต่อการฝึกประสบการณ์ในการอบรมของนิสิตนักศึกษาสายครูอย่างมาก ว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ไม่หลักการหรือเป็นกฎหมายออกกฎให้มหาวิทยาลัยต้องเปิดปิดภาคเรียนในช่วยไหน

รวมถึงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ก็ไม่ได้บังคับมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน ทุกแห่งทำตามด้วยความเต็มใจ อีกทั้งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องไปตกลงกันเอง ส่วนส.ค.ศ.ท.ก็มีเหตุผลของตนเอง แต่การจะเปิดปิดภาคเรียนช่วงไหนนั้นต้องดูภาพใหญ่ของการศึกษา ดูถึงความ เป็นสากล ดูช่วงเวลาที่เข้าที พร้อมกับต้องดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาพโดยรวมจริง ๆ ไม่ใช่กระทบเพียงตัวเองหรือไทย เหตุเพราะเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความเชื่อมโยงกัน ต่อข้อถามจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มาเปิดภาคเรียนตามแบบอาเซียน ศ.นพ.อุดม กล่าวถึง ช่วงเปิดปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ด้วยเหตุว่าเด็กจะมีเวลาถึง 4เดือน สำหรับจัดแจงก่อนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย อย่างเช่น ถ้าเด็กอ่อนภาษาอังกฤษ ก็จะได้ไปเรียนเสริม หรือมีเวลาช่วยผู้ปกครองปฏิบัติงาน

ขณะเดียวกันเด็กจะได้มีเวลาตกลงใจที่จะเลือกศึกษาในสิ่งที่ตนเองชมชอบพร้อมกับเชี่ยวชาญด้วย นอกเหนือจากนี้ตนต้องการให้มหาวิทยาลัยกลับไปช่วยกันดูว่าในช่วงเวลานี้มหาวิทยาลัยจะสามารถจัดวิชาหรือหลักสูตรอะไรให้เด็กได้มาศึกษาเล่าเรียน สำหรับปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนได้บ้าง พร้อมทั้งอาจจะเปิดให้เด็กเข้ามาเรียนได้ทุกท่าน โดยไม่จำเป็นว่าเด็กคนนั้นจะต้องเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยที่จัดสอนสั่งแค่นั้น ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่เรียนรู้มาก็น่าจะสามารถนำมาเทียบโอนระหว่างมหาวิทยาลัยได้ด้วย