หมออุดม เร่งทวงคืนเป็นเบอร์1ผลิตครูชั้นแนวหน้า

หมออุดม เร่งทวงคืนเป็นเบอร์1ผลิตครูชั้นแนวหน้า

หมออุดม เร่งทวงคืนเป็นเบอร์1ผลิตครูชั้นแนวหน้า นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ครั้นเร็ว ๆ นี้ตนพร้อมด้วยผู้บริหารงาน ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติหน้าที่นโยบายการอุดมศึกษาเพื่อที่จะปรับปรุงท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี การมาเยี่ยมในคราวนี้ ทำให้รับรู้ข้อมูลพร้อมกับภาวะปัญหาต่างๆ เป็นการสะท้อนผลติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะรัฐบาลจะได้ช่วยค้ำจุนได้ถูกจุดต่อไป ในส่วนของ ศธ.

ช่วงนี้มีหลักการสำคัญในการปฏิรูปอุดมศึกษา “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” โดยจะขอเชิญมหาวิทยาลัยมาช่วยกันยกระดับพร้อมด้วยพัฒนาคน ต่อยอดจากฐานเดิมที่มีอยู่ตามความชำนาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กับเทคโนโลยี ที่เป็นความปรารถนาของประเทศชาติ ไม่จำเป็นต้องรอนักเรียนจบระดับมัธยมศึกษาอย่างเดียว สามารถจัดหลักสูตร 2 ปี เพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับคนปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย

“มหาวิทยาลัยควรนำความใคร่ของตลาดพร้อมด้วยภาคอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เป็นที่ตั้ง คือการผลิตคนที่ทำหน้าที่ได้โดยฉับพลัน ตอบโจทย์บริบทพื้นที่ พร้อมด้วยมีการร่วมือกับภาคเอกชนอย่างเข้มข้นตลอดการผลิต เพื่อจะสร้างคน 4.0 ให้กับเมือง บัดนั้นจึงจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของคน มีผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจพร้อมด้วยทำมวลรวมในประเทศขยับสูงขึ้น ช่วงบัดนี้เป็นโอกาสที่เยี่ยมยอดที่สุด ที่รัฐบาลจะช่วยค้ำชูด้านการอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา พร้อมทั้งเป็นครั้งแรกที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนด้วย โดยจะค้ำชูงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีข้อยุติการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือมีสาขาวิชาที่สะดุดตาในการปรับปรุงเศรษฐกิจของพื้นที่ เช่นนี้ ฝากให้ช่วยกันคิดตริตรองตลอดจนหาแบบแผน เพื่อจะคงความเป็นรากเหง้าของ มรภ.ไว้ให้ได้ คือการผลิตครูบาอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง มีข้อคิดเห็นที่ยอดเยี่ยม ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตกำลังคนของประเทศชาติ เริ่มขึ้นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา ขอให้รวมพลังช่วยกันทวงคืนความเป็นเบอร์ 1 ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลับมาให้ได้โดยเร็วทันใจ”นพ.อุดมพูด