Day: February 9, 2018

หมออุดมชี้เปิดเรียนเหมือนดีแล้ว

“หมออุดม”ชี้เปิดเรียนเหมือนดีแล้ว

“หมออุดม”ชี้เปิดเรียนเหมือนดีแล้ว ยืนกรานมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนตามอาเซียนเป็นไปด้วยความเต็มใจ-ไม่บังคับ ชี้ผลดีเป็นสากล เด็กมีเวลาในการเตรียม 4 เดือนก่อนเข้ามหาลัย วันนี้( 6 ก.พ.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ อ้างถึงกรณีที่ที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.)ขอให้มีการนึกตรองเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน