Day: February 28, 2018

สพฐ.ให้มั่นใจไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท

สพฐ.ให้มั่นใจไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท

สพฐ.ให้มั่นใจไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท วันนี้(26 ก.พ.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวถึงแนวทางหนุนการมีงานทำของเด็กพิกลพิการ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ร่วมกับสถานประกอบการ ภาคเอกชน สถานศึกษาสำหรับคนพิการ รวมไปถึงกระทรวงการขยายสังคมพร้อมทั้งความเสถียรของมนุษย์ ได้จัดเตรียมเด็กพิการที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ ให้มีความเข้าใจทักษะวิชาชีพ นอกจากความถนัดความรู้ความเข้าใจวิชาสามัญพื้นฐาน พอให้สามารถดำรงชีพได้ต่อจากนั้นเรียนจบจากโรงเรียน ซึ่งเราจะต้องจัดแจงเพื่อเด็กมีฝีไม้ลายมือพื้นฐานงานอาชีพก่อนที่จะจบออกไป