Day: March 8, 2018

‘หมอธี’จัดการยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. แล้วตอนนี้

‘หมอธี’จัดการยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. แล้วตอนนี้

‘หมอธี’จัดการยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. แล้วตอนนี้ ครั้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนได้หารือกับนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงแนวทางดำเนินกิจการตามนโยบายการบริหารจัดการตำราพร้อมกับแบบฝึกหัดตามโครงการค้ำชูค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)