Day: March 13, 2018

สพฐ.เตรียมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อาชีวะ

สพฐ.เตรียมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อาชีวะ

สพฐ.เตรียมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อาชีวะ ด็อกเตอร์บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผลิตกับพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงประเทศ รวมทั้งวางรากฐานความสามารถเฉพาะอาชีพให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ตระเตรียมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจะเสริมทักษะอาชีพให้เด็กสามารถพบตัวตนได้เมื่อจบชั้น ม.ต้น ด้วยการแนะแนววางพื้นฐานอาชีพพร้อมด้วยปรับปรุงมาตรฐานนักศึกษาควบคู่ไปในแต่ละระดับช่วงชั้น